Thủy sản - Đừng chủ quan xuất xứ, môi trường

Thủy sản - Đừng chủ quan xuất xứ, môi trường

(ĐTTCO) - Để hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay EVFTA, quy tắc xuất xứ là điều không thể không nhắc đến. Song quy tắc xuất xứ thường gắn với những ngành như dệt may, da giày, ít ai chú ý đến thủy sản, một trong những ngành được đánh giá hưởng lợi nhiều từ 2 hiệp định này.

Diễn đàn Tiêu chí hàng Việt thời toàn cầu hóa

Đổi mới cơ chế công nhận hàng Việt

(ĐTTCO) - Thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Chính vì thế các quốc gia, hãng sản xuất tự nguyện phụ thuộc lẫn nhau để được hưởng những lợi ích thương mại mang lại, bao gồm cả tranh chấp thương mại (TCTM), cho đến sự lựa chọn vì lợi ích chung cho sự phát triển xã hội.

Kinh tế

Tài chính

Chứng khoán

Bất động sản

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Văn hóa - Đời sống

Thế giới

Investment & Finance