VICEM vẫn đang vất vả giải quyết khoản nợ hàng trăm tỷ đồng của Xi măng Sông Thao.

Công ty con thua lỗ, nợ nần: VICEM khó cổ phần hóa

(ĐTTCO)-Tổng CTCP Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) là một trong số doanh nghiệp lớn của Bộ Xây dựng, nhưng đến nay liên tục lỡ hẹn trong kế hoạch cổ phần hóa (CPH) và phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường (IPO).

Kinh tế

Tài chính

Chứng khoán

Bất động sản

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Văn hóa - Đời sống

Thế giới

Investment & Finance