NNCNC dù có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng để tiếp cận vốn không hề dễ, nên cửa hẹp với doanh nghiệp khởi nghiệp

Nông nghiệp công nghệ cao cửa hẹp cho khởi nghiệp

(ĐTTCO) - Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đang là xu thế trên toàn cầu của những nước muốn phát triển ngành NN. Việt Nam tuy đi sau nhưng phải có bước đột phá nếu muốn thay đổi diện mạo của ngành NN.

Thời luận