“Nút cổ chai” nông nghiệp công nghệ cao

“Nút cổ chai” nông nghiệp công nghệ cao

(ĐTTCO) - Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, đặt mục tiêu đến năm 2050 tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) chiếm trên 80%. Tuy nhiên, việc ứng dụng NNCNC ở ĐBSCL đang gặp “nút cổ chai” cần được nhận diện để khơi thông, kết nối với thị trường.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019