AI và bài toán nhân lực

AI và bài toán nhân lực

(ĐTTCO) - Trong 2 ngày 16 và 17-1, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 lần thứ 3 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Công nghệ - Xe

Du lịch

Khởi nghiệp