Kinh tế thuần biển đóng góp 10% GDP

Kinh tế thuần biển đóng góp 10% GDP

(ĐTTCO) - Ngày 26-3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) sơ kết “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020”.

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019