Bất động sản

3.450 căn hộ hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn

(ĐTTCO)- Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về công tác trong quý I-2021. 

3.450 căn hộ hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn

Theo đó, hiện nay Sở Xây dựng TP đang có ý kiến góp ý gửi Sở Kế hoạch-Đầu tư TP về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 15 dự án và hướng dẫn giải quyết vướng mắc việc thực hiện các thủ tục đầu tư 23 dự án. 
Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm, về nhà ở thương mại, Sở đã thẩm định trình UBND TP về chấp thuận đầu tư 5 dự án; điều chỉnh chấp thuận đầu tư 5 dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư - công nhận chủ đầu tư 7 dự án. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 5 dự án, với tổng số gần 3.450 căn nhà. 
Về kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình: Sở này đã tổ chức kiểm tra 79 lượt công trình xây dựng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 27,4%; thông báo kết quả kiểm tra 74 công trình, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 19,4%. 
Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng: Sở đã tổ chức kiểm tra 19 lượt công trình xây dựng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 18,8%; thông báo kết quả kiểm tra 19 hồ sơ, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 137,5%; chuyển Thanh tra Sở xử lý 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Sở Xây dựng TP cũng đã thẩm định, trình UBND TPHCM phương án phá dỡ 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng; phê duyệt phương án phá dỡ 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng; hướng dẫn lặp phương án phá dỡ 17 công trình vi phạm trật tự xây dựng. 
Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM, chỉ riêng năm 2020, Sở Xây dựng TP đã chuyển 61 dự án sang Sở Kế hoạch-Đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư nhưng không có dự án nào được Sở trình UBND TP. Lý do được chỉ ra là vướng mắc về dự án đầu tư, dự án bất động sản, nhà ở có quỹ đất hỗn hợp (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, xen kẽ các thửa đất do Nhà nước quản lý trong dự án).

Bình Minh

Các tin, bài viết khác