Sau lời xin lỗi, HoSE đã được 'giải cứu'?

Sau lời xin lỗi, HoSE đã được 'giải cứu'?

(ĐTTCO) - Sau lời xin lỗi, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định sẽ đưa hệ thống giao dịch mới do FPT thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đúng lịch như đã công bố.