Vùng nguyên liệu organic tại Attapeu – Lào của SBT

SBT đạt chứng nhận đường organic quốc tế

(ĐTTCO) - Với sự đầu tư dự án sản xuất đường Organic, tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình kỹ thuật sản xuất mía Organic để tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn cao, sản phẩm đường organic của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đã được tổ chức quốc tế Control Union cấp chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA và EU.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019