Chứng khoán

TAC dự kiến chi trả cổ tức lên đến 95%

(ĐTTCO) - Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019, cộng với kế hoạch chi trả cổ tức đặc biệt, tổng tỷ lệ cổ tức cổ đông của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) sẽ nhận được trong năm 2020 lên đến 95%.

TAC dự kiến chi trả cổ tức lên đến 95%

Theo tờ trình kết quả kinh doanh năm 2019 được HĐQT của TAC công bố tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày hôm nay 12-6, doanh thu thuần TAC đạt 4.142 tỷ đồng (tăng 7,48%), lợi nhuận đạt 170,53 tỷ đồng (tăng 25,39%). Tăng trưởng doanh thu của TAC đến từ nhóm dầu cao cấp và chuyên biệt, góp phần làm cho lợi nhuận gộp tăng từ 562,2 tỷ đồng lên 661,6 tỷ đồng.
Về tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019, TAC dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (ngày chi trả 29-6). Đáng chú ý là nằm trong kế hoạch sáp nhập vào CTCP Tập đoàn Kido (KDC), HĐQT của TAC sẽ chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt lên đến 75%. Như vậy, với 2 khoản chi trả này, cổ đông nắm giữ cổ phần tại TAC sẽ nhận được cổ tức lên đến 95%.
Cổ đông của TAC cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 4.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 193 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác