Chứng khoán

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX

(ĐTTCO) - UBCKNN vừa có công văn mới nhất về việc chuyển giao dịch CP từ HOSE sang HNX nhằm hạn chế tình trạng nghẽn giao dịch trên sàn HOSE.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX

Trước đó, UBCKNN có Tờ trình 25/TTr-UBCK ngày 2-3 gởi Bộ Tài chính về việc tạm thời chuyển giao dịch CP niêm yết từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE.
Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, UBCKNN thông báo và hướng dẫn HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (TTLKCK) thực hiện. Theo đó, nếu doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX phải có công văn yêu cầu, kèm theo Nghị quyết HĐQT hoặc ĐHCĐ.
HNX khẩn trương tiếp nhận, xử lý cho doanh nghiệp giao dịch CP từ HOSE, không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới. Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin sẽ được áp dụng như doanh nghiệp niêm yết trên HNX.
CP của các công ty chuyển niêm yết sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số VN Index trong thời gian tạm chuyển niêm yết. Tuy nhiên, UBCKNN tạm thời chưa xem xét chuyển niêm yết đối với các CP nằm trong bộ chỉ số VN30.
HOSE, HNX và TTLKCK khẩn trương xử ý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết từ trước tới nay. UBCKNN cũng yêu cầu HOSE và HNX cần thực hiện thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp và NĐT.
Được biết, cơ chế này được áp dụng từ ngày 3-3. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này sau khi chuyển bị xong các giải pháp công nghệ giải quyết hiện tưỡng nghẽn lệnh trên sàn HOSE.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác