Chứng khoán

UPCoM vượt mốc 900 doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Đây là thông tin vừa được Sở Giao dịch CK Hà Nội (HNX) công bố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

UPCoM vượt mốc 900 doanh nghiệp

Trên thị trường CP niêm yết, tính đến ngày 30-6, có 357 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên HNX với giá trị niêm yết đạt hơn 137.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, có 4 DNNY mới và 13 DN hủy niêm yết. Giá trị giao dịch bình quân đạt 547 tỷ đồng/phiên, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thị trường UPCoM, đến ngày 30-6, có 903 DN đăng ký giao dịch CP với tổng vốn hóa thị trường đạt hơn 816.000 tỷ đồng (giảm 11% so với đầu năm) trong đó có 42 DN đăng ký giao dịch mới. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM đạt 312 tỷ đồng/phiên, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thị trường TPCP, trong 6 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 85 phiên đấu thầu, huy động được hơn 87.000 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch huy động năm 2020. Trên thị trường thứ cấp, tính đến hết tháng 6, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.730 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của NĐTNN đạt 2,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường (tăng so với mức 2,07% của cùng kỳ năm 2019 và 2,43% của cả năm 2019).
TTCK phái sinh sau gần 3 năm khai trương đã có sự tăng trưởng tốt và ổn định. Khối lượng giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 162.000 hợp đồng/phiên (tăng 83% so với bình quân năm 2019). Khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng với 27.068 hợp đồng tại thời điểm 30-6, tăng 67,3% so với phiên giao dịch đầu năm.
Hoạt động đấu giá cổ phần tại HNX tiếp tục nhận được sự quan tâm của NĐT. Trong 6 tháng đầu năm, HNX đã tổ chức thành công 7 phiên đấu giá với giá trị trúng giá đạt 838 tỷ đồng, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 41 triệu CP, chiếm tỷ lệ gần 97% trên tổng số cổ phần chào bán.

Hải Hồ

Các tin, bài viết khác