Doanh nghiệp cần “liều thuốc tăng lực”

Doanh nghiệp cần “liều thuốc tăng lực”

(ĐTTCO) - Do ảnh hưởng liên tiếp từ Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) đã rơi vào khó khăn, đình trệ sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ, kích thích nền kinh tế đứng vững, vươn lên.