Doanh nghiệp - Doanh nhân

Gần 28.000 tỷ đồng tiền thuế đã được gia hạn

(ĐTTCO) - Ngành Thuế đã tiếp nhận, thẩm định trên 105.080 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của DN, cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 18/5 là 27.935 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 18/5 là 27.935 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, từ ngày 15-18/5, cơ quan Thuế cả nước đã tiếp nhận trên 1.980 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Lũy kế đến ngày 18/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 105.080 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 92.988 hồ sơ; số cá nhân đề nghị gia hạn là 12.095 hồ sơ.

Cùng với đó, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 18/5 là 27.935 tỷ đồng, trong đó, gia hạn đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp là 24.499 tỷ đồng.

Cụ thể, tiền thuế giá trị gia tăng là 9.392 tỷ đồng; tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng; gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của cá nhân là 125 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là 3.311 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cuc Thuế, thời gian qua, cơ quan Thuế đã tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, để triển khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế, chi cục thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đúng quy định.

Theo đó, tính đến ngày 15/5, cơ quan thuế trên cả nước nhận được 3.868 hồ sơ của hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đề nghị được hỗ trợ. Trong đó, sau khi cơ quan Thuế thực hiện thẩm định đã có 1.642 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết 42/NQ-CP.

Còn lại 2.226 hồ sơ của hộ kinh doanh đang được cơ quan Thuế tích cực thẩm định, xử lý theo đúng quy định để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho những hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác