Doanh nghiệp - Doanh nhân

HFIC hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(ĐTTCO) - Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, UBND TP đã yêu cầu Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP (HFIC) bám sát định hướng chỉ đạo của Thành ủy TPHCM.

Nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP và tình hình hoạt động của đơn vị để chuẩn bị những tình huống, kịch bản trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường; đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị; rà soát danh mục các dự án trọng điểm của TP để nghiên cứu vận dụng cơ chế chính sách, các phương án huy động vốn đảm bảo phù hợp với từng loại hình dự án.

UBND TP cũng yêu cầu HFIC nghiên cứu các quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19; tiếp tục triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác xây dựng Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; tiếp tục kiện toàn nhân sự, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

H.Anh

Các tin, bài viết khác