Tăng trưởng kinh tế Hà Nội thấp nhất 3 năm gần đây

Tăng trưởng kinh tế Hà Nội thấp nhất 3 năm gần đây

(ĐTTCO).- Ngày 3-4, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trong 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2020.