Bài toán phí vốn  các nhà băng

Bài toán phí vốn các nhà băng

(ĐTTCO) - Từ năm 2018, các quy định chặt chẽ hơn về vốn như Basel 2 hay tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, đã khiến việc mở rộng biên lãi ròng của các NH trở nên khó khăn. Vì vậy, việc duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/tổng tiền gửi khách hàng (CASA) ở mức tích cực sẽ đóng góp quan trọng việc kiểm soát chi phí vốn của các NH.

BÁO XUÂN KỶ HỢI 2019