Kinh tế

Đến 31-7: TPHCM phấn đấu giải ngân 60-70% vốn đầu tư công

(ĐTTCO) –UBND TPHCM vừa có văn bản  yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện đến ngày 31-7 phải giải ngân đạt từ 60-70% số vốn được giao; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến 31-7: TPHCM phấn đấu giải ngân 60-70% vốn đầu tư công

Đồng thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 một lần duy nhất trong tháng 7 và đảm bảo kết quả giải ngân năm 2020 đạt từ 95% trở lên; phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện rà soát các khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân, định kỳ 2 tuần/lần. 
UBND TP sẽ báo cáo tổng thể các dự án ODA, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo Quốc gia về vốn ODA và vốn vay ưu đãi vào giữa tháng 5.

Bình MInh

Các tin, bài viết khác