Kinh tế

Tính đến giữa tháng 2: Việt Nam xuất siêu gần 3 tỉ USD

(ĐTTCO) – Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng Cục hải quan tính từ đầu năm đến hết ngày 15-2-2021, cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 2,76 tỉ USD.


Về xuất khẩu, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 38,46 tỷ USD, tăng 36,8% tương ứng tăng 10,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Một số nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,92 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 2,1 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,51 tỷ USD…

Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 25,4% (tương ứng tăng 7,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Một số nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,48 tỷ USD, điện thoại các loại & linh kiện tăng 1,29 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 1,09 tỷ USD…

Th.Dung

Các tin, bài viết khác