Kinh tế

TPHCM: 6 tháng đầu năm thu hút 2,18 tỷ USD vốn FDI

(ĐTTCO)- Báo cáo từ UBND TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 2,18 tỷ USD, tăng 60,07% so với cùng kỳ.

Tổ hợp sản xuất của Samsung tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Tổ hợp sản xuất của Samsung tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 291 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 223,75 triệu USD (tăng 5,43% số dự án cấp mới, giảm 1,28% về vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có 68 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 1,37 tỷ USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), giảm 2,86% về số dự án và tăng 205,19% về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.
Đồng thời, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.105 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 583,11 triệu USD, tăng 9,62% về số trường hợp so với cùng kỳ, giảm 15,12% về vốn so với cùng kỳ.
Về tình hình thu ngân sách nhà nước (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) 6 tháng ước thực hiện 238.648,063 tỷ đồng, đạt 61,74% dự toán năm, tăng 17,49% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu nội địa: 169.937,884 tỷ đồng, đạt 62,92% dự toán, tăng 21,02% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 68.700 tỷ đồng, đạt 58,97% dự toán, tăng 9,62% so cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện 25.111,251 tỷ đồng, đạt 25,19% dự toán, giảm 37,68% so với cùng kỳ.
Trong đó, chi đầu tư là 4.774,109 tỷ đồng, đạt 10,96% dự toán, giảm 23,11% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 19.292,020 tỷ đồng, đạt 39,64% dự toán, tăng 9,84% so cùng kỳ.

Trà Giang

Các tin, bài viết khác