Ngân hàng

Từ 1-1-2022, ai chịu trách nhiệm các giao dịch giả mạo thẻ nội địa?

(ĐTTCO) - Theo Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) chuyển rủi ro sang tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT) trong trường hợp TCTTT chưa thực hiện nâng cấp, chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ chip.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Chi hội Thẻ thuộc Hiệp hội NH Việt Nam và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo (quy định chuyển đổi trách nhiệm).

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, nhằm bảo vệ quyền lợi của các NH và tổ chức tài chính đã thực hiện nâng cấp và chuyển đổi đáp ứng Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa (TCCS), đồng thời thúc đẩy chuyển đổi thẻ/ thiết bị chấp nhận thẻ.

Thực tế, thẻ từ với công nghệ bảo mật thấp, dễ bị kẻ gian giả mạo, lấy cắp thông tin để thực hiện các giao dịch gian lận giả mạo. Do đó, việc không đồng bộ chuyển đổi thẻ chip và nâng cấp thiết bị chấp nhận thẻ chip có thể dẫn đến việc các giao dịch thanh toán được thực hiện bằng thẻ từ và phát sinh rủi ro của các giao dịch thẻ giả mạo.

Hiện tại về nguyên tắc, TCPHT khi cấp phép thực hiện giao dịch thẻ sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro của các giao dịch thẻ giả mạo. 

Tuy nhiên theo quy định chuyển đổi trách nhiệm này, khi phát sinh giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ, TCPHT chuyển rủi ro sang TCTTT trong trường hợp TCTTT chưa thực hiện nâng cấp, chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ chip.

Quy định được áp dụng cho tất cả TCPHT, TCTTT và bao gồm cả thẻ chip có giải từ (thẻ lai) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc chuyển đổi trách nhiệm.

Theo lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip tại Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đến thời hạn 31/12/2021, 100% thiết bị chấp nhận thẻ (ATM/POS) đang hoạt động tại Việt Nam và 100% thẻ thanh toán đang lưu hành phải tuân thủ Bộ TCCS về thẻ chip nội địa do NHNN ban hành.

Song số liệu của các NH cho thấy, tính đến hết quý III-2021, trên toàn thị trường, tỷ lệ chuyển đổi của thẻ chip nội địa đạt khoảng 25% và tỷ lệ chuyển đổi thiết bị chấp nhận thẻ chip (ATM/POS) đạt khoảng 90%. Chi hội Thẻ và NAPAS đã quy định này bảo vệ lợi ích của các NH, các tổ chức tài chính đã thực hiện chuyển đổi đáp ứng Bộ TCCS về thẻ chip nội địa, đồng thời, thúc đẩy quá trình chuyển đổi của các NH diễn ra nhanh hơn.

Cát Tường

Tin liên quan

Các tin, bài viết khác