Ngân hàng

VPBank trình phương án chia cổ tức đến 80%, tăng vốn điều lệ lên hơn 45.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - VPBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 80%. Nếu được cổ đông thông qua, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng từ 25.300 tỷ đồng lên hơn 45.000 tỷ đồng ngay trong năm nay.

VPBank dự kiến chia cổ phiếu (cổ tức và cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu khoảng 80%.

VPBank dự kiến chia cổ phiếu (cổ tức và cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu khoảng 80%.

Sau khi lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, hôm nay (15-7), HĐQT VPBank đã công bố tờ trình về phương án tăng vốn trong năm 2021.

Tại tờ trình, HĐQT VPBank cho biết, một số chỉ số về an toàn vốn và an toàn hoạt động của NH được tính dựa trên vốn điều lệ, hiện tại có một vài chỉ số đang ở mức giới hạn cao, nên chưa tận dụng được tối ưu các cơ hội mới phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để cải thiện vấn đề này, HĐQT VPBank thấy việc tăng vốn điều lệ là cần thiết. 

HĐQT VPBank đề xuất dùng các nguồn lợi nhuận giữ lại các năm 2019-2021, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của các năm 2018-2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển khoảng 19.511 tỷ đồng cùng nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng, để phát hành thêm hơn 1,97 tỷ cổ phần. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của VPB từ mức 25.300 tỷ đồng hiện nay sẽ tăng lên hơn 45.000 tỷ đồng ngay trong năm 2021, tương đương mức chia cổ phiếu (cổ tức và cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu khoảng 80%.

Trong đó, tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%.

Kế hoạch tăng vốn của VPBank là thông tin khá bất ngờ, vì tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 tổ chức cuối tháng 4, nhà băng đã thông qua phương án không chia cổ tức, giữ lại khoản lợi nhuận 8.851 tỷ đồng còn lại sau khi trích quỹ bắt buộc, để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bảo Trân

Tin liên quan

Các tin, bài viết khác