Tài chính

Ngân hàng kéo dài thời gian trả nợ thêm 6 tháng, giảm, hoãn nợ cho khách đang chống chọi với Covid

(ĐTTCO) - Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 và quá hạn từ ngày 17-7-2021 có thể cơ cấu lại thời hạn trả nợ với thời gian dài hơn 6 tháng.

Cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm, hoãn nợ cho khách vay là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm, hoãn nợ cho khách vay là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 ngày 13-3-2020, quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo NHNN, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng đề nghị NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 và Thông tư 03 để phù hợp với diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 lần thứ 4 với phạm vi ảnh hưởng rộng và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước.
Đây là việc cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống ngân hàng, xuất phát từ việc Thông tư 01 tạm thời cho phép TCTD, chi nhánh ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ.

Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung).

Cụ thể, khoản nợ phát sinh trước ngày 1-8-2021 từ hoạt động cho vay, thuê tài chính, thay vì phát sinh trước 10-6-2020 theo quy định tại Thông tư 01 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 03.

Hoặc nợ phát sinh nghĩa vụ trả gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022, thay vì phát sinh nghĩa vụ trả gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12-2021 .

Về số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, dự thảo quy định thuộc một trong các trường hợp, gồm số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận. Hoặc số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23-1-2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-3-2020.

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020 và quá hạn trước ngày 17-5-2021.

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 và quá hạn từ ngày 17-7-2021 đến trước thời điểm dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch với khách hàng, và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Dự thảo Thông tư cũng quy định việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng kéo dài đến ngày 30-6-2022, thay vì đến 31-12-2021.

Cùng với cơ cấu nợ là miễn, giảm lãi, phí. 

Cụ thể, dự thảo Thông tư quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1-8-2021, từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng từ 23-1-/2020 đến 30-6-2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cũng như cơ cấu lại nợ, việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng được thực hiện đến ngày 30-6-2022, thay vì 31-12-2021.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN về phân loại nợ đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 1-8-2021.

Cụ thể, giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu theo quy định. Và giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn đối với số dư nợ quy định tại Thông tư này. Đồng thời, giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu...

Đối với các hợp đồng, thỏa thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ thực hiện nếu phù hợp với quy định.

H.Linh

Tin liên quan

Các tin, bài viết khác