Tài chính

NHNN hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc

(ĐTTCO) - Chiều ngày 2-12, NHNN phát đi thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các TCTD. 

NHNN hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc

Theo NHNN, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, NHNN đã ban hành các quyết định lãi suất và áp dụng từ ngày 1-12-2019 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTC tại NHNN; lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của NH Phát triển Việt Nam, NH Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại NHNN; lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN.

Cụ thể, NHNN ban hành Quyết định số 2497 ngày 29-11-2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTC tại NHNN. Trong đó quy định, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm. So với mức 1,2%/năm theo Quyết định 1716 năm 2005, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ đã được điều chỉnh giảm 0,4%.

Đồng thời tại Quyết định số 2498 ngày 29-11-2019 của NHNN quy định, mức lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của NH Phát triển Việt Nam, NH Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại NHNN là 0,8%/năm.
Quyết định số 2499 cũng quy định mức lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN là 1%, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%, lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.


Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác