Tài chính

Tái cấp vốn 0% đối với TCTD cho Vietnam Airline vay

(ĐTTCO) - NHNN vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với TCTD sau khi TCTD cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airline - VNA) vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tái cấp vốn 0% đối với TCTD cho Vietnam Airline vay

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định 450/QÐ-TTg quy định về việc NHNN tái cấp vốn cho các TCTD sau khi các TCTD cho VNA vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết 135/2020 của Quốc hội, Nghị quyết 24 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nghị quyết 194 năm 2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, tại Thông tư 04 vừa ban hành, NHNN quy định, số tiền tái cấp vốn tối đa cho các TCTD đối với từng khoản cho vay VNA không vượt quá số tiền cho vay của từng khoản cho vay VNA theo giấy đề nghị vay tái cấp vốn của TCTD. Tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn (nếu có). Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn cho vay của khoản cho vay VNA (không bao gồm thời hạn gia hạn của khoản cho vay VNA), không vượt quá 364 ngày và tính từ ngày tiếp theo ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn.

Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại; thời hạn gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn; tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. 

Trường hợp TCTD không trả nợ đúng hạn theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, NHNN sẽ áp dụng lãi suất bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển quá hạn.

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu, trên cơ sở đề nghị của VNA và đánh giá về khả năng trả nợ đầy đủ gốc và/hoặc lãi của VNA sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ của VNA trong thời hạn tối đa không quá 3 năm (bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ) nhưng không muộn hơn ngày 31-12-2024.

Trong thời gian này, TCTD được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN tại thời điểm Quyết định 450/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đối với khoản nợ của VNA.

Trường hợp khoản nợ của VNA đến hạn trả nợ mà không được TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Thông tư này, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực từ hôm nay 5-4. 

Thiên Minh

Các tin, bài viết khác