Tài chính

Tháng 5, doanh nghiệp bất động sản quay lại phát hành trái phiếu gần 6.900 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) dựa trên công bố từ trang thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 5-2022, có 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ra công chúng và 34 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị là 24.105 tỷ đồng.

 

Tổng giá trị phát hành TPDN tháng 5 là 24.105 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành TPDN tháng 5 là 24.105 tỷ đồng.

Cụ thể trong tháng 5, có 1 đợt phát hành ra công chúng là của CTCP Đầu Tư và Thương Mại TNG trị giá 300 tỷ đồng. 34 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 23.805 tỷ đồng.

Tháng 5, nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục đứng đầu về giá trị phát hành với 14.629 tỷ đồng, chiếm 60,68% tổng giá trị phát hành. Trong đó, OCB có giá trị phát hành lớn nhất với 2.600 tỷ đồng (chiếm 10,78% tổng giá trị phát hành) sau 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Theo sau là MB với giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng (chiếm 10,37% giá trị phát hành) và ACB với 2.000 tỷ đồng (chiếm 8,29% giá trị phát hành).

 Nhóm bất động sản (BĐS) xếp ở vị trí thứ hai, phát hành 6.879 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 28,53% tổng giá trị phát hành. Như vậy, trong tháng 5, các DN BĐS đã trở lại phát hành TPDN huy động vốn sau khi vắng bóng trong tháng 4.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5-2022, có tổng cộng 160 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 104.828 tỷ đồng (chiếm 92,09% tổng giá trị phát hành) và 17 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.996 tỷ đồng (chiếm 7,91% tổng giá trị phát hành). 

Trong 5 tháng qua, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng tăng 11% và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành 5 tháng đầu năm với tổng giá trị 42.382 tỷ đồng, tương đương 37,4% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 31.049 tỷ đồng, chiếm 73,26% và với kỳ hạn từ 7 năm trở lên chiếm 23,44% với giá trị phát hành là 9.935 tỷ đồng. Nhóm BĐS đứng ở vị trí thứ hai với 37.395 tỷ đồng, chiếm 32,9%. 

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác