Thế giới

Báo cáo: Ủy ban Bầu cử Wisconsin có thể vi phạm luật khi cho phép các thư ký "sửa chữa" phiếu bầu

Daily Wire
(ĐTTCO) - "Quy chế rất rõ ràng. Nếu một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của nhân chứng trên đó, nó không hợp lệ."

Các quan chức bầu cử đếm phiếu bầu vắng mặt tại một điểm bỏ phiếu nằm ở trạm cứu hỏa Thị trấn Beloit vào ngày 03 tháng 11 năm 2020 gần Beloit, Wisconsin. Hình ảnh Scott Olson / Getty

Các quan chức bầu cử đếm phiếu bầu vắng mặt tại một điểm bỏ phiếu nằm ở trạm cứu hỏa Thị trấn Beloit vào ngày 03 tháng 11 năm 2020 gần Beloit, Wisconsin. Hình ảnh Scott Olson / Getty

Một báo cáo mới chỉ ra rằng một cơ quan chi nhánh hành pháp được gọi là Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã cho phép các thư ký bầu cử quận địa phương "sửa chữa" các lá phiếu bằng cách điền các địa chỉ còn thiếu cho nhân chứng và điều đó có thể đã vi phạm luật Wisconsin yêu cầu các lá phiếu phải có địa chỉ nhân chứng đã được xác thực.

Quy chế Wisconsin 6.87 (6d) quy định rõ ràng: "Nếu một lá phiếu thiếu địa chỉ của nhân chứng, lá phiếu có thể không được tính."

Nhưng vào tháng 8, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã ban hành một chỉ thị nêu rõ rằng một thư ký có thể điền vào địa chỉ của cử tri:

Để đảm bảo lá phiếu của bạn được đếm, hãy kiểm tra kỹ những điều sau trước khi trả lại: Thông tin cử tri của bạn: phần này thường do thư ký của bạn điền và bao gồm ngày bầu cử, quận và thành phố mà bạn đăng ký, tên của bạn, địa chỉ nơi bạn đã đăng ký, thành phố và mã zip. Chữ ký của cử tri: bạn (hoặc trợ lý của bạn) phải ký vào phần Chứng nhận của cử tri. Chữ ký và Địa chỉ của Nhân chứng: nhân chứng của bạn phải ký và cung cấp địa chỉ đầy đủ của họ, (số đường, tên đường, thành phố) trong phần Chứng nhận Nhân chứng. Đảm bảo lá phiếu của bạn ở trong phong bì và đảm bảo phong bì được niêm phong đúng cách.

Nếu thiếu bất kỳ thông tin bắt buộc nào ở trên, lá phiếu của bạn sẽ không được tính.

Nhưng vào tháng 10, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã ban hành một chỉ thị cho các thư ký quận của tiểu bang dường như cho phép họ sửa chữa các lá phiếu không hoàn chỉnh (hoặc "hỏng") thiếu chữ ký của nhân chứng. Chỉ thị viết:

"Xin lưu ý rằng thư ký nên cố gắng giải quyết bất kỳ địa chỉ nhân chứng bị thiếu thông tin nào trước Ngày Bầu cử nếu có thể và việc này có thể được thực hiện thông qua thông tin đáng tin cậy (kiến thức cá nhân, thông tin đăng ký cử tri, qua cuộc gọi điện thoại với cử tri hoặc nhân chứng). Nhân chứng không cần xuất hiện để bổ sung địa chỉ còn thiếu”.

Derek Muller, giáo sư luật tại Trường Luật Iowa, nói với Just The News: “Đây là một điều phức tạp về những cuộc bầu cử như thế này. Tôi đã thấy điều đó ở rất nhiều khu vực pháp lý, những điều có thể là một loại vi phạm kỹ thuật đối với quy chế, trong trường hợp này, khuyến khích các thư ký quận về cách sử dụng phán quyết của họ về việc có hay không sửa một lá phiếu."

“Quy chế rất, rất rõ ràng. Nếu một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của nhân chứng trên đó, nó không hợp lệ. Lá phiếu đó không hợp lệ” - Cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao bang Wisconsin  Michael Gableman 
Thẩm phán Tòa án Tối cao bang Wisconsin đã nghỉ hưu Michael Gableman nói với WISN, “Quy chế rất, rất rõ ràng. Nếu một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của nhân chứng trên đó, nó không hợp lệ. Lá phiếu đó không hợp lệ”.

“Bất chấp và mâu thuẫn trực tiếp với quy chế, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã đưa ra hướng dẫn - nghĩa là, bao quát - cho tất cả 72 thư ký quận và ngược lại quy chế này,” Gableman nói. “Họ nói, 'Gee, chúng tôi biết luật quy định rằng một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của nhân chứng là không hợp lệ, nhưng thư ký quận, bạn có nhiệm vụ đi trước và tự mình tra cứu địa chỉ của nhân chứng nếu không có địa chỉ trên lá phiếu vắng mặt.'"

Vĩnh Cẩm

Các tin, bài viết khác