Thế giới

Phân tích Bitcoin theo sóng Elliott, khi nào đợt điều chỉnh sẽ kết thúc?

Beincrypto
(ĐTTCO) - Bitcoin (BTC) đã giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần trong hơn 300 ngày, một mô hình được xem là một cấu trúc điều chỉnh dài hạn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Biểu đồ hàng tuần cho thấy BTC đã có xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất 3.122 USD vào tháng 12-2018.

Nếu giá Bitcoin bắt đầu tăng vào thời điểm đó, thì rất có thể nó đang ở trong sóng bốn hoặc sóng năm của đợt tăng này (màu trắng).

Trong suốt quá trình tăng giá này, các giai đoạn từ tháng 6-2019 đến tháng 3-2020 và tháng 4-2021 đến tháng 1-2022 (được đánh dấu) được xem là điều chỉnh.

Có đủ sự xen kẽ giữa chúng để gợi ý rằng chúng là sóng hai và sóng bốn của đợt gia tăng này.

Phong trào dài hạn phù hợp với khả năng này. Tuy nhiên, cần phải xem xét biến động ngắn hạn để xác định xem đây có phải là số lượng sóng chính xác hay không.

BTC Count

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Sóng 4 được hình thành bên trong một tam giác

Số lượng sóng tiềm năng đầu tiên cho thấy rằng sóng bốn đang hình thành bên trong một tam giác đối xứng. Trong đó, BTC hiện đang ở sóng phụ D (màu đỏ). Trong khả năng này, BTC sẽ tăng lên tới 51.000 USD - 55.250 USD. Đây là vùng được tạo bởi các mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5-0,618. Sau đó, dự kiến sẽ có một đợt giảm nữa.

Mặc dù giá đang điều chỉnh, nhưng số lượng sóng này vẫn có giá trị.

 Triangle count

Biểu đồ BTC/USDT khung 3 ngày | Nguồn: TradingView

Nhìn vào chuyển động ngắn hạn sẽ cho thấy rằng BTC còn một đợt tăng nữa trước khi nó hoàn thành sóng phụ D (màu đỏ), được đề cập ở trên.

Giá sẽ phải đạt đỉnh trên 50.000 USD để số lượng này còn hiệu lực vì mỗi sóng phải thoái lui gần Fib 0,618 của sóng trước đó.

 Short-term

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Khả năng Bitcoin đi vào thị trường gấu

Số lượng sóng giảm cho thấy rằng sóng dài hạn ba (màu trắng) đã kết thúc ở mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào tháng 11-2021 thay vì vào tháng 5 cùng năm.

Trong đó, BTC mới chỉ hoàn thành phần đầu tiên của làn sóng bốn (màu đỏ). Sau đó, một mức giảm đáng kể khác sẽ theo sau, cuối cùng đưa giá xuống dưới 30.000 USD.

 

Biểu đồ BTC/USDT khung 3 ngày | Nguồn: TradingView

Biến động ngắn hạn sẽ giống với số lượng sóng tam giác. Trong đó, BTC sẽ hoàn thành một đợt tăng khác lên trên 50.000 USD trước khi đợt giảm cuối cùng xảy ra.

 BTC wave count

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

BTC đã hoàn thành điều chỉnh

Con lượng sóng cuối cùng và ít có khả năng xảy ra nhất là làn sóng bốn đã kết thúc vào ngày 24-1 (biểu tượng màu xanh lá cây) và BTC hiện đã bắt đầu làn sóng thứ năm và cũng là đợt tăng cuối cùng.

Vấn đề với số lượng này là chuyển động của sóng phụ cực kỳ bất thường, trong đó sóng một bị cắt ngắn và sóng hai là cấu trúc điều chỉnh irregular.

Tuy nhiên, biến động ngắn hạn tương tự như các số lượng sóng được nêu ở trên, trong đó sau khi mức giảm hiện tại được thực hiện, mức tăng lên trên 50.000 USD sẽ được mong đợi.

 BTC inal count

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Kết luận

Mặc dù có một số khả năng khác nhau cho phong trào dài hạn, nhưng tất cả các số lượng sóng ngắn hạn đều cho thấy rằng sau khi BTC hoàn thành mức giảm hiện tại, mức tăng lên ít nhất 50.000 USD sẽ xảy ra.

Hòa Nam

Các tin, bài viết khác