Văn hóa - Đời sống

Dự kiến, giá khởi điểm đấu giá biển số ô tô tại Hà Nội và TPHCM là 40 triệu đồng

(ĐTTCO) - Ngày 29-6, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo dự thảo, người trúng đấu giá được quyền sử dụng biển số trúng đấu giá. Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu.

Người trúng đấu giá cũng được quyền chuyển nhượng, bán, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng riêng biển số trúng đấu giá mà phải kèm theo xe; còn người được chuyển nhượng xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác.

Theo dự thảo, giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá tại Hà Nội và TPHCM là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Biển số trúng đấu giá chỉ được cấp cho người đã đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

GIA KHÁNH

Các tin, bài viết khác