Văn hóa - Đời sống

Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước

(ĐTTCO) - Dù chưa chính thức bước vào mùa khô nhưng tại khu vực miền Trung, nhiều hồ đập, sông suối, vùng sản xuất đã bắt đầu báo động tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Các tin, bài viết khác